Artikula numurs: 2400

Wohnraum-Lasur

cena no 0,00 EUR gab.

Vaska lazūra uz dabiskio sveķu un linsēklu eļļas lakas bāzes
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Akrilāta dispersija
Blīvums (20 C)
apt. 1,02 g/cm³
Smarža
Maigs
Viskozitāte
200 - 500 mPa∙s
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

 • для внутренних работ
 • для лестниц
 • для деревянных полов
 • для мебели

■ Koksne iekštelpās
■ Mēbeles
■ Sienu un griestu segumi
■ Mitrās telpās (virtuve un vannas istaba)
■ Durvis
■ Kāpnes un parkets, kā krāsošanas grunts

Īpašības

 • водный продукт

■ uz ūdens bāzes
■ Balstās uz atjaunojamām izejvielām (linsēklu eļļu un dabīgiem sveķiem)
■ Labas apstrādes īpašības
■ produktīvs
■ Ļoti laba ūdens izturība (ūdens atgrūdoša iedarbība)
■ Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1C
■ Dabisko izejvielu dēļ ir iespējamas nelielas izstrādājuma krāsas svārstības, taču, pēc mūsu
pieredzes, tām nav ietekmes uz koksnes virsmas krāsu.

 

Sagatavošanās darbam

 

 • Prasības attiecībā pret pamatni
  Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
  pienācīgi sagatavotai.
  Koksnes mitrums: 8 – 12%

 

 • Sagatavošana
  Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
  Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.
  Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni ar atšķaidītāju un otu tīrīšanas līdzekli.
  Koksnes slīpēšana ar P150-180.

Apstrāde

 • перед применением перемешать
 • температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +15 °C до +30 °C
 • нанесение кистью/нанесение валиком/краскопульт с красконаливным стаканом
 • Apstrādes nosacījumi
  Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 ° C līdz maks. +30 ° C

 

 • Pirms lietošanas labi samaisiet.
  Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.
  Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,3 – 1,8 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,5 – 2,5 bar.
  Viegla starpslīpēšana ar slīpēšanas sūkli vai P 240 – 320.
  Izvairieties no caurslīpējuma.
  Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.
  Uzklājiet tikai plānus slāņus.
  Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

 • время высыхания до последующей обработки 12 ч
 • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Tumšas krāsas gadījumā gruntēšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai iegūtu vienmērīgu krāsu. Pēc gruntējuma krāsošanas uz kāpnēm un parketa būs nepieciešama noblīvēšana ar kāpņu un parketa laku vai galīgā apstrāde ar cieta vaska eļļu. Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046) Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

 

 • Žūšana
  Putekļu sauss: apmēram pēc 2 stundām
  Var pieskarties: apt. pēc 4 stundām
  Pārkrāsojams: pēc žūšanas naktī
  Pilna slodze pēc 7 dienām
  Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
  Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.

 

 • Izmantošanai
  Gatava lietošanai.
  Gruntēšanai: atšķaidīt ar apmēram 25% ūdens

Darba instrumenti/tīrīšana

 • нанесение кистью/нанесение валиком/краскопульт с красконаливным стаканом
 • Akrila saru suka, virsmas suka, mohēra rullis, izsmidzinātāji
  Grīdas ota
  Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
  Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks

 • срок хранения 24 месяца
 • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
 • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24
  mēneši.

Patēriņš

 • ~ 50 - 100 мл / м² на один рабочий проход
 • Apt/ 50 – 100 ml/m² uz vienu darba soli

Drošība/noteikumi

 • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
  arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
  Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

 

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.