Artikula numurs: 0900

PC Primer 2K

cena no 0,00 EUR gab.

2K epoksīda sveķi bez šķīdinātājiem
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Blīvums (20 C)
1,12 g/cm³ - 1,03 g/cm³ - 1,10 g/cm³
Smarža
Viskozitāte
870 mPa s 200 mPa s 600 mPa s
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

■ Saķeres slāņa izveide betona labošanai

Īpašības

■ Saķeres veidošanas līdzeklis
■ Šķīdinātāju nesaturošs
■ Nav pigmentēts
■ Šķidrs
■ Divkomponentu
■ Ar UV bloķētāju, lai iegūtu lielāku drošību glazūras krāsās
■ Laba slīpēšanas spēja

Sagatavošanās darbam

 • Prasības attiecībā pret pamatni
  Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām,
  taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.
  Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība
  vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².

Sagatavošana

 • Kombinācijas iepakojums
  Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).
  Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju
  (apm. 300 – 400 apgr./min.).
  Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.
  Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.
  Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.

Sajaukšanas attiecība (A : B) 75 : 25 atbilstoši masas daļām

Uzreiz pēc sagatavošanas pilnībā uzklājiet gatavu maisījumu uz sagatavotās virsmas un
izkartojiet to ar piemērotiem līdzekļiem.

Apstrāde

Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: vismaz +8 °C līdz maks. +25 °C

■ Apstrādes laiks (+20 °C)
apm. 25 minūtes (paredzētais tilpums 1 kg)

 

Norādījumi

 • Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas
  apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties nedaudz atšķirīgas vērtības.
  Lietojums tikai uz maza laukuma!
  Gruntējumam vienmēr jāaizpilda poras! Tas var palielināt patēriņa daudzumus. Var būt
  nepieciešams otrs gruntējums.
  UV apstākļos un laika apstākļos epoksīda sveķi parasti nesaglaba krāsu.
  Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi
  atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

 

 • Izmantošanai
  Ja nepieciešams, ar ūdeni (ne vairāk kā 5%).

Darba instrumenti/tīrīšana

 • Ota vai birste, piemērota jaukšanas ierīce
  Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.
  Tūlīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.
  Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

Glabāšana/glabāšanas laiks

 • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12
  mēneši (komp. A) vai vismaz 24 mēneši (komp. B).

Patēriņš

 

 • ~ 150 - 200 мл / м² на один рабочий проход
 • Apm. 0,5 kg/m² vienā uzklāšanas reizē

Drošība/noteikumi

 • Tikai komerciāliem lietotājiem!
  Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par
  utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā ” Epoksīda
  sveķi būvniecības nozarē un vidē” (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).

 

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Šo informāciju var atrast pašreizējās drošības datu lapās vai attiecīgajā informācijā, ko
  sniedz profesionālas apdrošināšanas asociācijas.

Norādījumi par utilizēšanu

 • Liela apjoma izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
  utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
  atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
  kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Utilizēšanas norādījumi

 • Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
  utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
  atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
  kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

 

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/j): maks. 500 g/l (2010)
Šis produkts satur < 500 g/l GOS.