Artikula numurs: 338403

Induline GW-310

cena no 0,00 EUR gab.

Pārklājums uz ūdens bāzes ar aizsardzību pret zilumu koksnei ārpus telpām
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Akrilāta/alkīda sistēma
Blīvums (20 C)
Apt. 1,02 – 1,25 g/cm³
Smarža
Raksturīgs
Viskozitāte
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

 • для наружных работ
 • для строительных элементов с постоянным сохранением линейных размеров
 • для строительных элементов с ограниченным сохранением линейных размеров
 • для строительных элементов без сохранения линейных размеров
 • только для профессионального применения

■ Kokmateriāli ārpus telpām
■ Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
■ Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
■ Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
■ Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
■ Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums

Īpašības

 • водный продукт

■ Gatavs izmantošanai iegremdējot un pārlejot
■ Ļoti laba notece uz neapstrādātas koksnes
■ Izcila (mitrā) saķere
■ Aizsargā koksni no mitruma un profilaktiski darbojas pret zilējumu izraisošajām sēnītēm
■ Samazina kopā ar konstruktīvu koksnes aizsardzību puvuma veidošanas risku
■ Palielināts cieto daļiņu daudzums, kas aizsargā pret lapseņu nodarīto kaitējumu
■ Aizsargslānis pret pelējumu un aļģēm
■ Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni
■ Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā
■ Ilgtermiņa aizsardzība ar vienmērīgu laikapstākļu iedarbību
■ Elpojošs
■ Neatslāņojas

Sagatavošanās darbam

 • Prasības attiecībā pret pamatni
  Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
  pienācīgi sagatavotai.
  Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
  Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums
  maks. 18%

Apstrāde 

Tikai komerciāliem lietotājiem!

 • вакумат
 • проходной станок покраски погонажа/щеточный автомат
 • перед применением перемешать
 • температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +15 °C до +30 °C
 • нанесение кистью/окунание/облив/распыление только в закрытых установках

Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C

 

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem.
Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārliešana, smidzināšana
tikai noslēgtās iekārtās.
Otru darba posmu veiciet pēc 2–3 stundām.
Ja žūšana notiek pa nakti, tad ir jānoslīpē.
Ja virsma ir īpaši atklāta, iesakām veikt trešo darba procesu.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi
 • время высыхания до последующей обработки 2-3 ч

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus
iekrāsojumus.
Koksnēm, kurās ir mieces skābe, veiciet piespiedu žāvēšanu.
Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir
9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.
Ja iztvaikošanas dēļ palielinās viskozitāte, izlīdzināšanai pievienojiet ūdeni (vajadzīgā
viskozitāte: balts: iztecēšanas laiks apt. 70 s DIN 3 traukā, ar lazūras efektu: iztecēšanas
laiks apt. 25 s DIN 3 traukā)
Lai uzlabotu darba gaitu nelabvēlīgos apstākļos (paaugstināta temperatūra, zemāks gaisa
mitrums), atšķaidiet, pievienojot līdz 10% ūdens. Izlīdziniet iztvaikošanas dēļ radušos
zudumus, pievienojot ūdeni.
Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos
mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2 .
Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis,
varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana
Var pārkrāsot ar 23 °C un 50% relatīvā mitruma: pēc aptuveni 2,5 stundām
Var krāsot ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm
(20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 – 40 °C)/ 20 minūtes dzesēšanas fāze)
Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
lēnāk.

■ Izmantošanai
Gatavs lietošanai

Darba instrumenti/tīrīšana
 • вакумат
 • проходной станок покраски погонажа/щеточный автомат
 • нанесение кистью/окунание/облив/распыление только в закрытых установках

Suka, iegremdēšanas baseins, laistīšanas sistēmas, izsmidzināšanas sistēmas, VACUMAT®,
uzklāšanas mašīna

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks
 • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
 • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar
  labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur
  glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

Patēriņš

 • общее количество нанесения 197 - 216 мл / м²
 • ОPreventīvi efektīvs pret zilumu ar 197-216 ml/m² vismaz 2 darba operācijās

Norādījumi

 • Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku
  gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas
  adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un
  atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai
  ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem
  sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.
  Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi,
  saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku,
  būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.
  Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana
  un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Pirmās palīdzības pasākumi
Pēc ieelpošanas:
Sūdzību gadījumā nogādāt ārsta apskatei.
Pietiekošā daudzumā nodrošināt svaigu gaisu un drošības labad apmeklēt ārstu.
Pēc saskares ar ādu:
Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu.
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
Pēc nokļūšanas acīs:
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas
sūdzības, konsultēties ar ārstu.
Pēc norīšanas:
Nekavējoties konsultēties ar ārstu.

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Izmantot piemērotus aizsargcimdus: 4. kat. atbilstoši EN 374 (piemēram, KCL “Tricotil”).
Iegremdēšanas un izsmidzināšanas tuneļā metodei papildus nēsāt ķīmiskās aizsardzības
kostīmu (vismaz 6. tips, EN 13034).
Izsmidzinot, izmantot kombinēto filtru A2 / P2.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
Atkritumu kods 03 02 05* citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Aktīvās vielas:
100 g produkta satur 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts
Atļaujas nr.:
LV/2018/MR/006
Drošības vadlīnijas:
BP 1081 – Profilaktiska koksnes aizsardzība – pamata pasākumi
BP 2081 – Koksnes aizsardzības līdzeklis: krāsošana, uzklāšana ar rullīti, špaktelēšana,
slaucīšana
BP 2083 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana atklātās vietās
BP 2084 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana slēgtās vietās
Koksnes aizsarglīdzekļi satur biocīdajus aģentus, lai aizsargātu koksni no kaitēkļiem. Lai
nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, tos drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju
un tikai atļautās lietošanas jomās. Izvairīties no nevajadzīga kontakta ar līdzekli.
Ļaunprātīga izmantošana var radīt kaitējumu veselībai un videi.
Atvērt un lietot uzmanīgi.
Strādājot neēst, nedzert un nesmēķēt.
Strādājot darbnīcā (komerciālai lietošanai), nodrošināt labu ventilāciju.
Krāsot logus un ārdurvis, nodrošināt labu vedināšanu un telpu ventilāciju; turēt atvērtus
visus esošus logus un durvis (pieplūdes un nosūces ventilācija, gaisa apmaiņa vismaz 5
stundas) ; uzturēšanās ilgums darba zonā jāsamazina līdz minimumam.
Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba.
Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku
barību.
Neļaut vielu un produktu atlikumiem iekļūt ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijā.

Nav atļauta produkta lietošana, kā arī ar to apstrādātas koksnes izmantošana virszemes
ūdenstilpņu tuvumā, jo tā var negatīvi ietekmēt ūdens ekosistēmas.
Apstrādāt tikai uz necaurlaidīgas virsmas, ja nepieciešams, izmantot piemērotu
pārklājumu (foliju / brezentu). Apstrādātu koksni uzglabāt uz necaurlaidīgas, cietas
virsmas, līdz koksne kļūst pilnīgi sausa. Jāsakraj jebkurus noplūdušus vai no koksnes
nopilējušus produkta atlikumus, lai tos atkārtoti izmantotu vai utilizētu.
Aizsargāt vidi (augsni, ūdenstilpnes, augus utt.) no produkta šļakatām.
Neizmantot šo produktu koksnes virsmu apstrādei dzīvojamās telpās, izņemot logu un
durvju iekšpusē.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.