Artikula numurs: 172505

Induline DW-601 Aqua Stopp

cena no 0,00 EUR gab.

Necaurspīdīgs starpslānis un gala slānis uz ūdens bāzes, kas paredzēts izsmidzināšanas procesam
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Īpaša jaunākās paaudzes funkcionālo polimēru kombinācija
Blīvums (20 C)
Apt. 1,15 g/cm³
Smarža
Raksturīgs
Viskozitāte
Apt. 2700 mPas
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

 • для наружных и внутренних работ
 • для строительных элементов с постоянным сохранением линейных размеров
 • только для профессионального применения

■ Koksne iekšā un ārā
■ Skujkoki un lapu koki
■ Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
■ Starppārklājums un gala pārklājums
■ Vienslāņu un daudzslāņu metode
■ Profesionālai izmantošanai

Īpašības

 • водный продукт

■ Ļoti laba izšļakstīšana
■ Augsta segspēja
■ Agrīna lietojamība
■ Paaugstināta noturība pret salipšanu
■ Agrīna ūdens izturība: samazina bojājumu risku, piem. “Ziemas ēkas”
■ Atbalsta izolācijas efektu ar piemērotiem pamatnes un starpposma pārklājumiem
■ Patīkama haptika
■ Praktiski bez tieksmi uz dzeltēšanu un krītainību
■ Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai
■ Ļoti laba izturība pret krusu: elastība zemā temperatūrā
■ Ļoti zema tendence uz īslaicīgiem ūdens traipiem
■ Zema piesārņojuma tendence

 

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā pret pamatni
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
pienācīgi sagatavotai.
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

■ Sagatavošana
Ja nepieciešams, impregnējiet izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli*.
Iepriekš apstradājeit ar gruntējuma vai strarppārklājumu un, ja nepieciešams,
starpslīpēšanu.
Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline
AF-920.

Apstrāde

 • перед применением перемешать
 • распыление Airless/Airmix
 • температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +15 °C до +30 °C
 • установка Dynflow (полноавтоматическая покрасочная установка)

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15° C līdz maks. +30° C

Dotās vērtības ir attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākā strāvas forma tiek sasniegta ar
materiāla temperatūru no 15° C līdz 20° C.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 – 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 – 90 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 – 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 – 90 bar, sprauslas
gaisa spiediens: 1 – 2 bar.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

 • время высыхания до последующей обработки 4 ч

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Nelietot tiešos saules staros un zem 15 °C vai virs 30 °C.
Nodrošiniet labu ventilāciju.
Lāka pārstrādi iespējams veikt ar parastajiem pārstrādes procesiem. Saskaņojiet
atkritumus ar Remmers Technik servisu.
Lai novērstu krāsainu koka sastāvdaļu caurspiešanās, baltais vai gaišais krāsai,
izmantojiet piemērotu izolācijas pamatnes un starpposma pārklājumus.
Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko
izraisa koksnes sastāvdaļas.
Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis,
varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.
Lai izvairīties no palielinātiem slāņā biezumiem, piem., pilniem toņiem, balta gruntējuma
vietā apstrādājiet ar caurspīdīgu gruntējumu. Pēc tam starpposma pārklājumu veic ar
krāsainu gala pārklājumu.

■ Žūšana
Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām
(Praktiskās vērtības pie 20 ° C un 50% relatīvā mitruma)
Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas
(aptuveni 20 °C un 65 – 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa
cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

■ Izmantošanai
Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

Darba instrumenti/tīrīšana
 • распыление Airless/Airmix
 • установка Dynflow (полноавтоматическая покрасочная установка)

Airless / Airmix izsmidzināšanas sistēmas, E-statiskās sistēmas, Dynflow sistēmas

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks
 • срок хранения 24 месяца
 • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
 • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24
  mēneši.

Patēriņš

 • ~ 150 - 300 мл / м² на один рабочий проход
 • 150 – 300 ml/m² (plus izsmidzināšanas zudumi)
  (atbilst: mitrās plēves biezums: 150-300 μm, sausās plēves biezums: 60-120 μm)
  Iespējamas ar krāsu saistītas novirzes.
Blīvēšana:
Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi
izžuvusi.
Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.
Ja pārklājuma materiāli ir košās krāsās, tas var izraisīt krāsas dilšanu, piem., tīrīšanas laikā.
Šīs parādības ir īslaicīgas un sporādiskas, un tām nav ietekmes uz produkta kvalitāti.
Skatīt tehnisko informāciju TI 5.12 “Lakas dēdēšana”.
Pārklājuma kvalitātes iegūšana:
Izmantojot šo produktu, pievienojot 10 – 20% ūdens, pārstrādei un izlabošanai var iegūt
izkliedējamu laku.
Kopšana un atjaunošana:
Koksne ārpus telpām ir pakļauta lieliem klimatiskajiem un vides faktoriem. Pārklājums ir
pakļauts dabiskai novecošanās, nodiluma un nolietošanās procesam. Nolietošana notiek
dažādos ātrumos atkarībā no koksnes detaļas nodiluma (vājš, vidējs, stiprs). Detaļai vai
objektam var būt dažādas nodiluma pakāpes laika apstākļu dēļ. Lai koka elementiem
nodrošinātu optimālu aizsardzību daudzu gadu garumā, ieteicams katru gadu pārbaudīt
virsmas. Iespējamas bojātas vietas ir jāapstrādā vai jāremontē tūlīt pēc tīrīšanas.
Tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām logu kopšanas komplektu un durvju kopšanas
komplektu.
Labošanas pārklājums ar Aqua AG-26-Allgrund un Aqua DL-65 Decklack PU vai Aqua VL-
66/sm-Venti-Lack 3in1.
Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu
ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).
Drošība/noteikumi
Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu
Utilizēšanas norādījumi
Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
Noteikumi par biocīdajiem produktiem
*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un
informāciju par produktu!
GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)
ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.