Artikula numurs: 600101

Epoxy BS 2000

cena no 22,00 EUR gab.

Ūdens bāzes, pigmentēts gruntējums
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Blīvums (20 C)
Smarža
Viskozitāte
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

■ Gruntējums Remmers WDD sistēmās
■ Saķeres tilts uz veciem pārklājumiem un keramikas segumiem
■ Sistēmas sastāvdaļa TÜV PROFICERT product Interior sertificētās sistēmās (707106482-1, -5)

Īpašības

 • водный продукт

■ Lieliska saķere ar daudzām pamatnēm
■ Ūdens tvaiku caurlaidoša
■ Bez plastifikatoriem, bez nonilfenola un alkilfenola
■ Pilnībā noreaģētā stāvoklī fizioloģiski nekaitīgs

Sagatavošanās darbam

■  Prasības attiecībā pret pamatni
Pamatnei jābūt drošai, nedeformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām,
taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts.
Pamatnes līmējošajai stiepes izturībai jābūt vismaz 1,5N/mm² (mazākā atsevišķā vērtība
vismaz 1,0N/mm²), spiedes stiprībai jābūt vismaz 25N/mm².
Pamatnēm jābūt sasniegušām līdzsvara mitruma saturu, un lietošanas laikā tām jābūt
aizsargātām arī pret mitruma iedarbību aizmugurē.

Betons maks. 6 M-% mitrums
Cementa java max. 6 M-% mitrums
Anhidrīta klons maks. 0,3 M-% mitrums
Magnezīta klons 2 – 4 M-% Mitrums

Anhidrīta un magnezīta kloniem obligāti jāizvairās no mitruma iekļūšanas no
būvelementiem vai augsnes.
Principā anhidrīta un magnezīta kloniem ieteicams izmantot ūdens tvaiku caurlaidošanas
sistēmas.
Keramikas segumiem, veciem pārklājumiem, izlīdzināšanas masām un iekštelpās ieklātam
lietajam asfaltam (AS-IC 10) ir jāpārbauda to pārklāšanas spēja, proti, jāizveido parauga
laukumi.

Sagatavošana
Sagatavojiet atbilstošus pasākumus, piemēram, skrošu strūklas tā, lai tiktu izpildītas
iepriekš uzskaitītās prasības.
Ar Remmers PCC sistēmām vai ar Remmers EP javām aizklājiet pamatnē virsmas defektus
un caurumus.

Sagatavošana

 • пропорция смешивания комп. A 85 : комп. B 15
 • время смешивания 3 минуты

■  Kombinācijas iepakojums
Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A).
Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju
(apm. 300 – 400 apgr./min.).
Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet.
Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks.
Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.
Stipri uzsūcošām pamatnēm produktam nepieciešamības gadījumā jāpievieno līdz 10 M-%
ūdens.

Sajaukšanas attiecība (A : B) 85 : 15 pēc masas daļām

Uzreiz pēc sagatavošanas pilnībā uzklājiet gatavu maisījumu uz sagatavotās virsmas un
izkartojiet to ar piemērotiem līdzekļiem.

Apstrāde
 • нанесение кистью/валиком
 • время жизнеспособности 60 минут
 • температура применения от 8 °C до 30 °C

Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: vismaz +8 °C līdz maks. +30 °C
Cietināšanas procesā izmantoto materiālu aizsargāt no mitruma, pretējā gadījumā var
rasties virsmas defekti un samazināta saķere.
Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.
Apstrādes un cietināšanas laikā pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 ° C virs rasas
punkta temperatūras.
Obligāti garantēt pienācīgu gaisa apmaiņu, lai ūdeni varētu izvadīt telpas gaisā.

■ Apstrādes laiks (+20 °C)
Maks. 60 minūtes

■ Pārklājamība (+20 °C)
■ Gaidīšanas laiks starp darba operācijām vismaz 12 stundas un maks. 48 stundas.
Ilgākos gaidīšanas laikos apslīpējiet iepriekšējās operācijas virsmu un atkal gruntējiet.

Sacietēšanas laiks (+20 °C)
Drīkst staigāt pēc 1 dienas, mehāniski noslogojams pēc 3 dienām, pilnībā noslogojams pēc
7 dienām.

Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma
līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

Lietošanas piemēri
■ Gruntējums
Ielieciet materiālu labi uz virsmas. Ar piemērotiem līdzekļiem, piem., ar gumijas lāpstiņu,
sadaliet un pēc tam atkārtoti satiniet ar epoksīda veltni tā, lai pamatnes virsmas poras
būtu pilnībā piepildītas.
Var būt nepieciešama vairākslāņu uzklāšana.
Patēriņš apm. 0,15 – 0,25 kg/m² saistvielas (atkarībā no pamatnes)
Darba instrumenti/tīrīšana
 • нанесение кистью/валиком

Ota, gumijas slota, epoksīda rullītis, jaukšanas ierīce
Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.
Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.
Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.

Glabāšana/glabāšanas laiks
 • хранить в защищенном от замерзания месте
 • срок хранения 9 месяцев
 • Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un aizsargātā no sals vietā vismaz 9
  mēnešus.

 

Patēriņš

 • Skatīt lietošanas piemērus
Drošība/noteikumi
Tikai komerciāliem lietotājiem!
Sīkāka informācija par drošību transportēšanas, glabāšanas un darbības laikā, kā arī par
utilizāciju un ekoloģiju ir atrodama pašreizējā drošības datu lapā un brošūrā ” Epoksīda
sveķi būvniecības nozarē un vidē” (Deutsche Bauchemie e.V., 2. izdevums, 2009. gads).
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Šo informāciju var atrast pašreizējās drošības datu lapās vai attiecīgajā informācijā, ko
sniedz profesionālas apdrošināšanas asociācijas.
Utilizēšanas norādījumi
Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)
ES ierobežojums produktam (kat. A/j): maks. 140 g/l (2010)
Šis produkts satur < 140 g/l GOS.