Artikula numurs: 067305

BFA

cena no 21,00 EUR gab.

Kombinētais produkts ar baktericīdu, fungicīdu un algicīdu iedarbību būvmateriālu notīrīšanai un gruntēšanai, kuri pārklājušies ar zaļu aplikumu vai pakļauti tam.
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Bezkrāsas šķidrums, tam var būt viegli dzeltenīgs tonis
Blīvums (20 C)
1,0 kg/l
Smarža
Viskozitāte
7,5
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Detalizēta informācija par produktu

Virsma uzklāšanai

 • Preventīva aizsardzība no zaļa aplikuma parādīšanās
 • Bioloģisko piesārņojumu noņemšana no minerālām virsmām, siltumizolācijas sistēmām un lakotām/krāsotām virsmām.

Raksturojums

 • Ilgstoša efektivitāte
 • Nepiemīt hidrofobiska iedarbība
 • Nesatur smagos metālus

Sagatavošana darbam

 • Sagatavošanas darbi

Lielus netīrumus notīrīt mehāniski vai ar augstspiediena ūdens aparātu.

 

Uzklāšana

 • Uzklāšanas nosacījumi: materiāla, apkārtējās vides un apstrādājamās virsmaz temperatūra – minimālā: +5°C, maksimālā: +30°C.
 • Virsmu notīrīšana:

Uzklāt produktu (vajadzības gadījumā – vairākkārt) ar atbilstoša instrumenta palīdzību.

Kad pagājis pietiekams laiks kopš produkta iedarbības sākuma, noskalot apstrādāto virsmu.

Vajadzības gadījumā, atkārtot procesu.

 

Ilgstošas iedarbības zonas radīšana ar paaugstinātu aktīvo vielu klātbūtni:

 

Uzklāt produktu (vajadzības gadījumā – vairākas reizes) ar atbilstoša instrumenta palīdzību.

Nenoskalot apstrādātās virsmas.

Pēc tam, kad virsma ir pietiekami nožuvusi, var veikt tālākās darbības.

 

Lietošanas instrukcija

 • Pirms pirmās uzklāšanas pārbaudīt materiāla saderību ar virsmu.

Iedarbības laiku un patēriņu noteikt, uzklājot daļu materiāla uz virsmas testam.

Norobežojošos elementus un materiālus, kas nav paredzēti apstrādei ar šo produktu, pasargāt no kontakta atbilstošā veidā.

 

Darba aprīkojums/notīrīšana

 • Slota, birste, krāsošanas veltnis, zema spiediena smidzināmais aparāts
 • Instrumentu notīrīt ar ūdeni uzreiz pēc izmantošanas.

 

Uzglabāšana/derīguma termiņš

 • Glabāt aizvērtā oriģinālajā iepakojumā sausā, vēsā vietā. Sargāt no sala. Glabāšanas termiņš – ne mazāks, kā 36 mēneši.
 • Patēriņš/ pielietošanas piemēri

  Patēriņš

  • Ne mazāk, kā 0.2 l/m², atkarībā no netīrības pakāpes
  • Precīzu patēriņu var noteikt, uzliekot nelielu daudzumu produkta uz virsmas testam.

Kopējie dati

 • Atkāpes no aktuālajiem normatīviem pieprasa papildus saskaņošanu.

Plānojot un vadot darbus jāņem vērā aktuālā dokumentācija.

Vienmēr jāuzklāj daļa produkta testam!

 

Utilizācijas instrukcija

 • Nepieļaut produkta atlikumu un ūdens, kas izmantots noskalošanai, iekļūšanu atklātos notekūdeņos. Ūdeni, kas izmantots noskalošanai, savākt un nodot utilizācijai vai noskalot saimnieciskajā kanalizācijā. Detalizētas norādes var skatīt instrukcijā DWA-M 370 “Atkritumi un ūdens pēc pārklājuma notīrīšanas no fasādēm”.

Objekts ir jāreģistrē attiecīgajā iestādē.

Atkritumu kods 20 01 29* Mazgājošie līdzekļi, kas satur bīstamas vielas.

 

Drošība/ normas

 • Detalizēta informācija par drošību transportējot, uzglabāšanu, kā arī utilizāciju un ekoloģiju minēta aktuālajā drošības pases versijā.