Artikula numurs: 2372

Aqua TL-412-Treppenlack

cena no 0,00 EUR gab.

1-komponentu pārklājuma laka ar lielu cietvielu skaitu
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Akrilāta/ Pu dispersija
Blīvums (20 C)
Apt. 1,03 g/cm³
Smarža
Raksturīgs, pēc žūšanas bez smaržas
Viskozitāte
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

■ Koksne iekštelpās
■ Gruntējums un gala pārklājums
■ Masīvkoks un finieris
■ Koka kāpnes
■ Dzīvojamās un guļamistabas mēbeles
■ Interjers: piem., paneļi, līstes, apšuvums un iekšdurvis
■ Kā stikla laka (saistībā ar Aqua VGA-485)
■ Profesionālai izmantošanai

Īpašības

■ tri žūstoša un ar labu slīpēšanas spēju
■ Lieliska pilnība (pēc divreizējas krāsošanas)
■ Apstrādei arī uz vertikālām virsmām
■ Ļoti laba putu noņemšana pat uz vertikālām virsmām un tumšām pamatnēm
■ Noturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem
■ Bez čirkstoņas
■ Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1B (izņemot alkoholu)
■ Laba izturība pret daudziem pieejamiem tirdzniecībā roku krēmiem
■ Ar piedevu SM-820: pretslīdošs “R10”
■ Grūti uzliesmojoša
■ 2K-Ready: papildu izturības pret ķimikālijām un skrāpējumiem, kā arī saķeres uz stikla
uzlabošana bez izocianāta, pievienojot 2% Aqua VGA-485

 

Sagatavošanās darbam

 • Prasības attiecībā pret pamatni
  Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
  pienācīgi sagatavotai.
  Koksnes mitrums: 8 – 12%
 • Sagatavošana
  Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
  Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 – 180.
  Ja vēlaties krāsu, krāsojiet pamatni ar Aqua KB-004, Aqua BB-007 vai Aqua PB-006.
  Izlīdzinoša efekta iegūšanai (piemēram, ar dažādām koksnes detaļām) izstrādājumu var
  izmantot arī caurspīdīgās krāsās.

 

Apstrāde

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18°C līdz maks. +25°C

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Izsmidzināšana.
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 – 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 – 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 – 120 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 – 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 – 100 bar,
sprauslas gaisa spiediens: 1,2 – 2 bar.
Pēc žūšanas un starpposma slīpēšanas (P 240 – 320) veiciet ar produktu otro darbības soli.
Ja nepieciešams, atkārtojiet procesu.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

 • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
  Krāsaino laku virsmu caurspīdīgai pārklāšanai mēs iesakām caurspīdīgajai lakai pievienot
  5-10% Aqua Colorlack vēlamajā krāsā.
  Šis produkts tiek reklamēts kā “bez čirkstoņas”, ja to izmanto kāpņu būvē.
  Priekšnosacījums tam ir nekļūdīga un profesionāla kāpņu izpilde (konstrukcija,
  uzstādīšanas precizitāte, koksnes mitrums).
  Adhēziju uz pamatnēm, kas nav koksnes pamatnes, piemēram, stikls, slīpēti gruntējumi,
  melamīna sveķi un PUR lakas, var ievērojami uzlabot, pievienojot Aqua VGA-485. Sakarā ar
  lielo materiālu variantu skaitu, ir svarīgi veikt rūpīgu iepriekšēju pārbaudi.
 •  Žūšana
  Pilnīgi sauss: apmēram pēc 45 minūtēm
  Var pieskarties: apt. pēc 60-90 minūtēm
  Pārkrāsojams: apt. pēc 2 – 3 stundām
  Sakraujams: pēc žūšanas naktī
  Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
  Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.
 • Izmantošanai
  Gatavs apstrādei, ja nepieciešams, atšķaidiet ar maks. 5% ūdens.

Darba instrumenti/tīrīšana

 • Airless-, Airmix smidzinātāji, izsmidzinātājs ar kausu
  Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
  tīrīšanas līdzekli.
  Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks

 • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12
  mēneši.

Patēriņš

 

 • ~ 150 - 200 мл / м² на один рабочий проход
 • 100 – 150 ml/m² uz vienu darba soli

Drošība/noteikumi

 • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
  arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

 

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
  Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

 • Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
  utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
  atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
  kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/i): maks. 140 g/l (2010)
Šis produkts satur < 140 g/l GOS.