Artikula numurs: 3802

Aqua CL-440-Colorlack

cena no 0,00 EUR gab.

Ugunsdroša, gaismas izturīga, izturīga 1K krāsas laka
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
Akrilāta/ PU dispersija
Blīvums (20 C)
Apt. 1,04 - 1,16 g/cm³
Smarža
Raksturīgs
Viskozitāte
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Izmantošanas jomas

■ Koksne un koksnes materiāli
■ Augstas kvalitātes mēbeles
■ Interjers: piem., paneļi, līstes, apšuvums un iekšdurvis
■ Veikalu un izstāžu būvniecība
■ Ideāli piemērots virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar Remmers Aqua pildvielām
■ Kā stikla laka (saistībā ar Aqua VGA-485)
■ Profesionālai izmantošanai

Īpašības

■ Vienkomponents: vienkārša un ekonomiska apstrāde
■ Apstrādei arī uz vertikālām virsmām
■ Laba saliešana
■ Augsta slēpšanās spēja
■ Ātri žūstošs
■ Var ļoti ātri sakraut
■ Laba izturība pret ķīmiskām vielām
■ Laba izturība pret daudziem pieejamiem tirdzniecībā roku krēmiem
■ Grūti uzliesmojoša
■ Gaismas tests
■ 2K-Ready: papildu izturības pret ķimikālijām un skrāpējumiem, kā arī saķeres uz stikla
uzlabošana bez izocianāta, pievienojot 2% Aqua VGA-485

 

Sagatavošanās darbam

 • Prasības attiecībā pret pamatni
  Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un
  pienācīgi sagatavotai.
  Koksnes mitrums: 8 – 12%
 • Sagatavošana
  Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.
  Stikla tīrīšanu veiciet ar V-890 vai UN-894.
  Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.
  Kosnes slīpēšanu veikt ar P 100 – 180.
  Plates slīpēšanau veikt ar 180 – 320.
  Pildvielas slīpēšanu veikt ar 240 – 320.

 

Apstrāde

Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +18°C līdz maks. +25°C

■ Rūpīgi samaisiet materiālu.
Izsmidzināšana.

Krāsot ar otu vai ar vēltni (tikai atšķaidītu).
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 2,0 – 2,5 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2,0-3,0 bar.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 – 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 – 120 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 – 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 – 100 bar,
sprauslas gaisa spiediens: 1,2 – 2 bar.
Pirms turpmākajām darbībām veikt slīpēšanu (P 240 – 320).
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

 • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
  Adhēziju uz pamatnēm, kas nav koksnes pamatnes, piemēram, stikls, slīpēti gruntējumi,
  melamīna sveķi un PUR lakas, var ievērojami uzlabot, pievienojot Aqua VGA-485. Sakarā ar
  lielo materiālu variantu skaitu, ir svarīgi veikt rūpīgu iepriekšēju pārbaudi.
  Lai sasniegtu neierobežotu stiprību pret gredzena skrāpējumiem, mēs iesakām krāsot ar
  piemērotām, gaismas izturīgām caurspīdīgām lakām.
  Krāsaino laku virsmu caurspīdīgai pārklāšanai mēs iesakām caurspīdīgajai lakai pievienot
  5-10% Aqua Colorlack vēlamajā krāsā.
 •  Žūšana
  Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
  Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām
  Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
  Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
  lēnāk.
 • Izmantošanai
  Gatava apstrādei, ja nepieciešams, atšķaidiet ar maks. 5% ūdens un/vai ar
  maks. 3 % V-490 palēniniet.

Darba instrumenti/tīrīšana

 • Airless-, Airmix smidzinātāji, izsmidzinātājs ar kausu, akrila suka, putu veltnis
  Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
  tīrīšanas līdzekli.
  Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks

 • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12
  mēneši.

Patēriņš

 

 • ~ 150 - 200 мл / м² на один рабочий проход
 • 120 – 150 ml/m² uz vienu darba soli

Drošība/noteikumi

 • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
  arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

 

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
  utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
  atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
  kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Norādījumi par utilizēšanu

 • Liela apjoma izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
  utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
  atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
  kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.