Artikula numurs: 136801

AGE

cena no 11,00 EUR gab.

Laku, krāsu, grafitti noņēmējs.
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
dzeltenīga
Blīvums (20 C)
1,04 kg/l
Smarža
~ 8,5
Viskozitāte
~ 7000 ~mPA·s
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Detalizēta informācija par produktu

Virsma pielietošanai

 • Dispersijas krāsu, krāsu uz tīra akrilāta bāzes, laku uz sintētisku sveķu bāzes, nitro un spirta laku, matējošu pārklājumu, politūru un grafiti šķīdināšana
 • Koka, metāliskas un minerālas virsmas

Raksturojums

 • Pastai līdzīga konsistence
 • Augsta efektivitāte
 • Ilgstošs korekcijas laiks
 • Nesatur N-metil-pirolidonu, hlorūdeņradi un sārmus
 • Bioloģiski noārdāms produkts

Sagatavošana darbam

 • Sagatavošanas darbi

Lielus netīrumus notīrīt mehāniski

 • Uzklāšanas apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un apstrādājamās virsmas temperatūra: minimālā: 5+ °C,  maksimālā: +30 °C.

 • Uzklāt materiālu ar atbilstošu instrumentu palīdzību. Iedarbības laiks atkarīgs no virsmas tipa, materiāliem, kas jānoņem, virsmas biezuma un klimatiskajiem apstākļiem.

Kad ir pagājis pietiekami ilgs iedarbības laiks, noņemt pārklājumu mehāniski ar atbilstoša instrumenta palīdzību.

Vajadzības gadījumā, atkārtot procesu.

Pilnībā noņemt tīrīšanas sastāvu.

Uzklāšanas instrukcija

 • Nodrošināt labu ventilāciju. Konstrukcijas robeželementus un materiālus, kas nav paredzēti apstrādei ar šo produkutu, aizsargāt no kontakta ar šo līdzekli.

Vajadzības gadījumā reakcijas laiku var pagarināt, apsedzot apstrādājamo virsmu ar polietilēna plēvi.

Darba aprīkojums/tīrīšana

 • Maza ota, plata, plakana ota (bez mākslīgajām plūksnām), bezgaisa smidzināmais aparāts (Airless)
 • Aprīkojumu un instrumentu notīrīt ar ūdeni uzreiz pēc pielietošanas.

Uzglabāšana/glabāšanas termiņš

 • Glabāt oriģinālajā, aizvērtā iepakojumā sausā, vēsā vietā, sargāt no sala. Glabāšanas termiņš – ne mazāks kā 12 mēneši.
 • Patēriņš/ pielietošanas piemēri

  • 0,3 – 0,5 l/m² vienā piegājienā
  • Precīzu patēriņu var noteikt, uzliekot daļu materiāla uz virsmas parauga testēšanai

Kopējie dati

Ievērot noteikumus un likumdošanā noteikto.

Darbu plānošanas un vadīšanas laikā ņemt vērā aktuālo dokumentāciju.

Vispirms vienmēr veikt testa uzklāšanu.

Utilizācijas instrukcija

 • Nepieļaut, ka izmantotais līdzeklis un ūdens, kas palicis pēc virsmas noskalošanas un satur aktīvās vielas, nokļūst atklātos notekūdeņos. Ūdeni, kas izmantots noskalošanai, savākt un nosūtīt uz utilizāciju vai arī izliet saimnieciskajā kanalizācijā. Papildus norādes atrodamas DWA-M 370 instrukcijā “Atkritumi un atlikušais ūdens pēc fasāžu pārklājumu notīrīšanas”. Objekts noteikti ir jāreģistrē attiecīgajā kompetentajā iestādē.

Drošība/normas

 • Papildus informācija par drošību transportējot, glabāšanu, utilizāciju un ekoloģiju atrodama aktuālajā drošības pases versijā.