Artikula numurs: 627183

Add 250

cena no 22,00 EUR gab.

Polimērais granulāts
Produkta raksturojumi
Uz piegādes brīdi
Saistviela
~0,25 mm
Blīvums (20 C)
(20 C)
Smarža
Viskozitāte
1,1 g/cm ³
Norādītās vērtības atspoguļo tipiskas produkta īpašības, un tās nav jāuzskata par saistošām produkta specifikācijām.

Detalizēta informācija par produktu

Virsma uzklāšanai

  • Polimērais granulāts neslīdīgu plānas kārtas pārklājumu iegūšanai.

Raksturojums

  • Neitrāla smarža
  • Viegli sajaucams

Detalizēta informācija par produktu

Virsma uzklāšanai

  • Polimērais granulāts neslīdīgu plānas kārtas pārklājumu iegūšanai.

Raksturojums

  • Neitrāla smarža
  • Viegli sajaucams

Patēriņš/ pielietošanas piemēri

Patēriņš

  • Līdz 0.05 kg uz 1 kg saistvielas.

Kopējie dati

  • Granulāts ir paredzēts pielietošanai atsevišķiem pārklājuma slāņiem (līdz <200 mkm). Papildus informācija par uzklāšanu, pielietošanu sistēmās un kopšanu ir atrodama aktuālajā Remmers tehnisko aprakstu un sistēmu rekomendācijās.

Utilizācijas instrukcija

  • Produkta atliekas utilizēt oriģinālajā iepakojumā, saskaņā ar instrukciju. Pilnībā iztukšotus iepakojumus nodot otrreizējai pārstrādei. Utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nepieļaut produkta iekļūšanu kanalizācijā. Nenoskalot podā.

Drošība/normas

  • Paredzēts tikai profesionālai pielietošanai!

Papildus informācija par drošību transportējot, glabāšanu, kā arī utilizāciju un ekoloģiju var tikt atrasta aktuālajā drošības pases versijā.