Kompānija
Ceļš uz veiksmi. No lokālās ražotnes līdz starptautiskajam uzņēmumam.